Readingstuff

2014.10.28: Lecture Zihni Özdil on Institutional Racism

OPEN LEZING — MASTER DESIGN / Willem de Kooning Academie

Datum: Dinsdag 28 oktober, 2014
Locatie: Wijnhaven 61, W2.110
Tijd: 19.30 (zaal open: 19.00)

Zihni Özdil over institutioneel racisme
Hoe de classificatie van ‘De Ander’ cultureel is ingebed in onze maatschappelijke DNA.

Een betoog voor een scherp, breed en inhoudelijk debat over ras en hoe kunstenaars en ontwerpers hieraan kunnen bijdragen.


Zihni Özdil is maatschappijhistoricus en publicist en doceert aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam aan de School of History, Culture and Communication. Hij is bezig met promotie-onderzoek naar het proces van secularisering in Turkije, in de periode 1920-1960. Zijn interessegebied ligt in essentie in de wisselwerking tussen ‘macht’ en de ‘Ander’, wat terugkomt in de onderzoeks thema’s, t.w. ‘de sociale, cultural en politieke geschiedenis van het Midden-Oosten en Noord-Afrika’, ‘de politieke economie van het ‘neoliberale’ tijdperk’ en ‘migratie en burgerschap in West-Europa en de Verenigde Staten’.

http://www.zihniozdil.info

Institutioneel racisme beschrijft elk systeem van ongelijkheid gebaseerd op ras, kleur of etnische afkomst. Het instituut in dit verband heeft een sociaal doel, overstijgt het individu en stelt gedragsregels op die binnen een bepaalde groep gelden. Een instituut in dit verband bevat niet alleen (overheid)instanties en wetten, maar bijvoorbeeld ook wetenschap, media, onderwijs en educatie.

http://en.wikipedia.org/wiki/Institutional_racism

Of zoals Zihni Özdil in een interview met Lex Bohlmeijer van De Correspondent (maart 2014) uitlegde:
“Als ik het heb over racisme in Nederland dan bedoel ik daarmee niet dat mensen individueel bewust racisten zijn […] We hebben te maken met institutioneel racisme, wat cultureel is ingebed in onze maatschappelijke DNA. Maar als je het hebt over het zogenaamde ‘gepeupel’ dat achter Wilders aanloopt, hun racisme is iets platter, iets minder subtiel dan het racisme van Hans Spekman (voorzitter PvdA, red.) bijvoorbeeld. […] In 2008 zei hij: “We moeten Marokkanen die niet willen deugen vernederen voor hun eigen mensen.” Dat vind ik een walgelijk uitspraak. Waarom zijn ‘die Marokkanen’ niet onze eigen mensen? Hij plaatst ze buiten het Nederlanderschap, met zo’n uitspraak.”