Readingstuff

Nederlandse kunstinstellingen en etnocentrisme (Metropolis M)

De Nederlandse kunstwereld word gedomineerd door het ‘egocentrisme en het dominante, westerse etnocentrisme’.
— Meta Knol in 2006

“In 2006 schreven Meta Knol, Edwin Jacobs en Stijn Huijts het manifest Naar een mondig museum. Hierin gaven zij aan dat de Nederlandse kunstwereld werd gedomineerd door het ‘egocentrisme en het dominante, westerse etnocentrisme’. Acht jaar later, geeft Meta Knol […] nu directeur van De Lakenhal, aan dat ‘er zich een steeds beter besef ontwikkelt dat de gevolgen van globalisering in de kunsten onontkoombaar zijn. Het is een feit dat veel Nederlandse kunstinstellingen die boot al lang hebben gemist, en dat op dit terrein een stevige inhaalslag nodig is’.

Metropolis M » Features » Zwart of wit.