november2014

Everyday People Every Day

Kleur

Niet-Zwart

Verenigde Staten

#Zwart en Niet-Zwart Protesteren Tegen Vervolging Blanke Politieagent

Everyday People Every Day

Indonesië

Islam

Religie

#Niet Meer op Identiteitsbewijs

Etniciteit

Everyday People Every Day

Nederland

Turks

#Positief Tegenover Opmars I.S.

H

Reading stuff

Hermeneutiek

Hermeneutiek onderzoekt de voorwaarden waaronder het verstaan van (de betekenis van) menselijke uitingen mogelijk is.
—Van den Bersselaar, 2011, p104

[+]

C

Encyclopedia of —isms

Institutional Racism

Colourblind

Advocates for colourblindness have ended up closing their eyes to racism, especially the covert kind.

[+]

Everyday People Every Day

Kleur

Nederland

Wit

#Wit Op Zwarte School Vaker Uitval