Maand:maart2015

Everyday People Every Day

Gender

Verenigde Staten

Vrouw

#Seks, Sensatie, Schuld, Schaamte

Allochtoon

Etniciteit

Everyday People Every Day

Nederland

#Te Weinig Specifieke Meetmethode

Institutional Racism

Quotes That Explain Racism To People Who Claim They’re Colorblind

#2: Comedian-actor Dave Chappelle explains racism:

“Things like racism are institutionalized. You might not know any bigots. You feel like ‘Well, I don’t hate Black people so I’m not a racist,’ but you benefit from racism. Just by the merit, the color of your skin. The opportunities that you have, you’re privileged in ways that you might not even realize because you haven’t been deprived of certain things. We need to talk about these things in order for them to change.”

#3: On his blog, Scott Woods Makes Lists, poet Woods posted:

“The problem is that white people see racism as conscious hate, when racism is bigger than that. Racism is a complex system of social and political levers and pulleys set up generations ago to continue working on the behalf of whites at other people’s expense, whether whites know/like it or not. Racism is an insidious cultural disease. It is so insidious that it doesn’t care if you are a white person who likes Black people; it’s still going to find a way to infect how you deal with people who don’t look like you.
“Yes, racism looks like hate, but hate is just one manifestation. Privilege is another. Access is another. Ignorance is another. Apathy is another, and so on. So while I agree with people who say no one is born racist, it remains a powerful system that we’re immediately born into. It’s like being born into air: you take it in as soon as you breathe.
“It’s not a cold that you can get over. There is no anti-racist certification class. It’s a set of socioeconomic traps and cultural values that are fired up every time we interact with the world. It is a thing you have to keep scooping out of the boat of your life to keep from drowning in it. I know it’s hard work, but it’s the price you pay for owning everything.”

10 Quotes That Perfectly Explain Racism To People Who Claim They’re Colorblind-Atlanta Blackstar.

Everyday People Every Day

Gender

Man

Verenigd Koninkrijk

#Politiek Incorrect Enfant Terrible

D

Encyclopedia of —isms

Discours (or discursive)

Slide from lecture “Visual culture, Identity and Design” by Nana Adusei-Poku on March 19, 2015

[+]

Blackbook

Big Fun In The Big Town – Dutch TV Hip Hop Doc (1986) – YouTube


Big Fun In The Big Town – Dutch TV Hip Hop Doc (1986)

Encyclopedia of —isms

P

Pluralisme

Pluralisme: dynamische blik. Dit isme zet de mens centraal. Ieder individu wordt voortdurend gevormd door de (culturele) contexten en groepen waarin h/zij opgroeit. Mensen zijn geen blinde en willoze dragers van een cultuur. Iedereen maakt zelf selecties en verbindingen met aspecten van de diverse culturen die gezamenlijk ieders identiteit vormen. Binnen dit hele speelveld van verschillen en overeenkomsten kunnen we, omdat we mens zijn, een aantal universele richtlijnen afspreken. Waarden en normen die voor iedereen gelden en waarbinnen we voldoende speelruimte houden om hieraan een verschillende invulling te geven.

De nadruk komt hiermee te liggen op de participatie van ieder mens aan de groep, een organisatie en samenleving. Waarbij we uniek (dus verschillend) kunnen zijn, en er tegelijkertijd bij horen en gelijk zijn. Hierbij is het belangrijk dat we met elkaar een (stevige) dialoog kunnen voeren over achterliggende ideeën en dat we stil durven staan bij de botsing, bij de dynamiek die ontstaat doordat we verschillen ervaren. De dialoog werkt verbindend. Gezamenlijk komen we tot een algemene mores, tot een uitspraak ‘dit vinden wij normaal’.

Dit vraagt dat we bij de ander aansluiten (vanuit het relativisme: met respect en vanuit gelijkwaardigheid), maar niet grenzeloos (vanuit het absolutisme: ik heb waarden en die zijn belangrijk voor mij). Het dynamische perspectief verbindt de paradox van het relativisme en het absolutisme. De algemene (universele, cultuur overstijgende) waarden zijn het uitgangspunt, en de eigenheid van verschillende individuen en de specifiekheid van een situatie geven de bandbreedte om binnen te handelen.

Jitske Kramer, 2011, Drie cultuur ismes: relativisme, absolutisme en pluralisme – Diversiteit en Verandering.

Encyclopedia of —isms

R

Relativisme (Cultuur)

Cultuurrelativisme: morele verlamming. Als tegenreactie op het absolutisme staat het relativisme, waarbij het belangrijk is het oordeel over een ander uit te stellen. Anders is anders, niet per definitie beter of slechter. Elke cultuur heeft haar eigen logica, verschillen moeten gerespecteerd worden en culturen kun je alleen van binnenuit leren kennen. Dit zijn uitgangspunten die maken dat mensen vanuit gelijkwaardigheid met elkaar om kunnen gaan. Integreren (met behoud van eigen identiteit) staat hierbij centraal in het samenleven en werken.

Het relativisme is helaas vaak doorgeschoten in een denken waarin er geen ruimte is voor kritiek op de ander (‘want dat is zijn cultuur’). Mensen kunnen zich achter hun ‘cultuur’ verschuilen alsof ze geen invloed hebben op hun gedrag. Culturele verschillen worden hierbij als een verklaringsmodel gebruikt. Bij het benoemen van verschillen  is voorzichtigheid geboden, omdat je anders wellicht als intolerant wordt bestempeld. Hoewel de uitgangspunten prachtig zijn (respect & gelijkheid) brengt het relativisme een morele verlamming. Want wiens manier is nu eigenlijk de beste? En mogen we daar een discussie over hebben?

Jitske Kramer, 2011, Drie cultuur ismes: relativisme, absolutisme en pluralisme – Diversiteit en Verandering.

A

Encyclopedia of —isms

Absolutisme (cultuur)

Cultuurabsolutisme: anders is minder. Een visie op cultuur die er vanuit gaat dat elke cultuur zijn eigen waarden en normen systeem heeft. En de eigen cultuur ziet men als superieur, zonder een grijntje relativeringsvermogen. Dit resulteert in starre denkbeelden, machtsvertoon en druk op anderen om te assimileren. Ten tijden van het kolonialisme kwam dit duidelijk tot uiting: de overheerser had een superieure cultuur en was zo vriendelijk deze naar de onderontwikkelde mens te brengen. In het politieke debat van vandaag wordt gezegd dat we uit moeten gaan van ‘onze Nederlandse waarden en normen’.

Jitske Kramer, 14 juli 2011, Drie cultuur ismes: relativisme, absolutisme en pluralisme – Diversiteit en Verandering.