P

Pluralisme (cultuur)

12 maart 2015

    Ieder individu wordt voortdurend gevormd door de (culturele) contexten en groepen waarin h/zij opgroeit.

    Pluralisme: dynamische blik. Dit isme zet de mens centraal. Ieder individu wordt voortdurend gevormd door de (culturele) contexten en groepen waarin h/zij opgroeit. Mensen zijn geen blinde en willoze dragers van een cultuur. Iedereen maakt zelf selecties en verbindingen met aspecten van de diverse culturen die gezamenlijk ieders identiteit vormen. Binnen dit hele speelveld van verschillen en overeenkomsten kunnen we, omdat we mens zijn, een aantal universele richtlijnen afspreken. Waarden en normen die voor iedereen gelden en waarbinnen we voldoende speelruimte houden om hieraan een verschillende invulling te geven.

    De nadruk komt hiermee te liggen op de participatie van ieder mens aan de groep, een organisatie en samenleving. Waarbij we uniek (dus verschillend) kunnen zijn, en er tegelijkertijd bij horen en gelijk zijn. Hierbij is het belangrijk dat we met elkaar een (stevige) dialoog kunnen voeren over achterliggende ideeën en dat we stil durven staan bij de botsing, bij de dynamiek die ontstaat doordat we verschillen ervaren. De dialoog werkt verbindend. Gezamenlijk komen we tot een algemene mores, tot een uitspraak ‘dit vinden wij normaal’.

    Dit vraagt dat we bij de ander aansluiten (vanuit het relativisme: met respect en vanuit gelijkwaardigheid), maar niet grenzeloos (vanuit het absolutisme: ik heb waarden en die zijn belangrijk voor mij). Het dynamische perspectief verbindt de paradox van het relativisme en het absolutisme. De algemene (universele, cultuur overstijgende) waarden zijn het uitgangspunt, en de eigenheid van verschillende individuen en de specifiekheid van een situatie geven de bandbreedte om binnen te handelen.

    Jitske Kramer, 2011, Drie cultuur ismes: relativisme, absolutisme en pluralisme – Diversiteit en Verandering.