Identitypolitics

Gelijkheidsbeginsel vs diversiteitsideaal

“De positie die Valkenberg inneemt gaat verder dan een ‘blinde vlek’ hebben voor ongelijkheid, ontkennen van institutioneel racisme en het bewustzijn dat we in een klassenmaatschappij leven. Deze positie is, door de teloorgang van het Nederlandse onderwijs aan de opkomst van diversiteit te verbinden, racistisch in zijn kern.”
— Mark Mulder

(Dutch Only)

Uit het artikel van filosoof en publicist Sebastien Valkenberg in de Volkskrant n.a.v. het plan van Gloria Wekker voor een scherper diversiteit beleid op de UvA:
“Wat is het gelijkheidsbeginsel nog waard als het terzijde wordt geschoven zodra het even niet uitkomt? Als er ergens achterstelling wordt vermoed, klinkt het al snel: discriminatie! Maar die stemmen verstommen zodra het positieve discriminatie betreft. Want: nodig om het summum bonum van deze tijd, diversiteit, te verwezenlijken.

Voor wie ongevoelig is voor dit principiële argument: aansluiting zoeken bij het gelijkheidsbeginsel helpt ook voorkomen dat het niveau van het onderwijs en onderzoek nog verder achteruitgaat. Nog verder? Is het dan zo bar gesteld met het niveau? ‘Een 9 is geen 9 meer’, kopte Ad Valvas onlangs. Het tweewekelijkse magazine van de Vrije Universiteit (Amsterdam) had bijna 30 masterscripties uit de periode 1998-2014 opnieuw laten beoordelen. Allemaal hadden ze destijds een 9 of hoger gekregen, maar dat mooie cijfer verschrompelde na herbeoordeling. Hoe recenter van datum, hoe groter de inflatie: de scripties van na 2009 kregen nu gemiddeld nog maar een 6,6.

Hoe deze ontwikkeling tegen te gaan? Ongetwijfeld is er nader onderzoek nodig en zijn er verschillende factoren debet aan de tamelijk spectaculaire daling van de scriptiecijfers. Maar zou het om te beginnen niet schelen als we onderzoekers, docenten en studenten weer heel ouderwets louter op kwaliteit beoordelen? Dus op wat iemand kan in plaats van wie hij is.”(Valkenberg, 2016)

Wat wordt hier nu eigenlijk gezegd? Koppelt Valkenberg hier nu kwaliteit aan wit? Zegt hij dat vroeger, toen het “diversiteitsideaal” nog niet gangbaar was, de kwaliteit van een 9 hoger is dan nu? Dat meer diversiteit willen brengen in het universiteitslandschap, de kwaliteit automatisch lager wordt? De positie die Valkenberg inneemt gaat verder dan een ‘blinde vlek’ hebben voor ongelijkheid, ontkennen van institutioneel racisme en het bewustzijn dat we in een klassenmaatschappij leven. Deze positie is, door de teloorgang van het Nederlandse onderwijs aan de opkomst van diversiteit te verbinden, racistisch in zijn kern.

http://www.volkskrant.nl/opinie/op-universiteiten-wordt-onbekommerd-gediscrimineerd