ResearchonResearch

Blink Method, a research method for kids in primary school

(Dutch only)

“In Blink Wereld gaan de kinderen zelf onderzoeken en ontdekken. Door nieuwsgierigheid, onderzoeksgeest en creativiteit komen ze al zoekend tot vaardigheden, inzichten en kennis. De methodes van Blink Wereld werken met een onderzoekscyclus. Deze cyclus bestaat uit acht stappen, die in elke les of elk thema gedeeltelijk of helemaal worden gevolgd. Per onderdeel van het onderzoekende proces komen één of meerdere van de 21st century skills aan bod. De thema’s starten met een introductie van het thema, waarin de doelen en het gezamenlijke eindproduct aan bod komen. De intro bevat ook een aantal ‘triggers’ om de kinderen nieuwsgierig te maken en te bekijken wat ze aan voorkennis hebben. Vervolgens krijgen ze eerst een basis aan inhoud en vaardigheden geboden door middel van de geleide onderzoekslessen die je gezamenlijk met de hele klas doet. Daarna volgt de Test jezelf (wat weet ik nu al? wat vind ik interessant?) en gaan ze zelf aan de slag met hun eigen onderzoeksvraag. Ze doen onderzoek, ze maken een eigen product en ze werken samen toe naar de eindpresentatie. Elk thema eindigt met een evaluatie.” (Uit de nieuwsbrief van OBS ’t Landje, Rotterdam, Augustus 2018)