spanclassvcardadminspan

Search

Blackbook

“Western Flag” Installation by John Gerrard in Texas

Encyclopedia of —isms

Q

Queer

“used to frighten me but now ‘for me to use the word queer is a liberation’’’ — Derek Jarman

[+]

D

Encyclopedia of —isms

Discours (or discursive)

Slide from lecture “Visual culture, Identity and Design” by Nana Adusei-Poku on March 19, 2015

[+]

Encyclopedia of —isms

P

Pluralisme

Pluralisme: dynamische blik. Dit isme zet de mens centraal. Ieder individu wordt voortdurend gevormd door de (culturele) contexten en groepen waarin h/zij opgroeit. Mensen zijn geen blinde en willoze dragers van een cultuur. Iedereen maakt zelf selecties en verbindingen met aspecten van de diverse culturen die gezamenlijk ieders identiteit vormen. Binnen dit hele speelveld van verschillen en overeenkomsten kunnen we, omdat we mens zijn, een aantal universele richtlijnen afspreken. Waarden en normen die voor iedereen gelden en waarbinnen we voldoende speelruimte houden om hieraan een verschillende invulling te geven.

De nadruk komt hiermee te liggen op de participatie van ieder mens aan de groep, een organisatie en samenleving. Waarbij we uniek (dus verschillend) kunnen zijn, en er tegelijkertijd bij horen en gelijk zijn. Hierbij is het belangrijk dat we met elkaar een (stevige) dialoog kunnen voeren over achterliggende ideeën en dat we stil durven staan bij de botsing, bij de dynamiek die ontstaat doordat we verschillen ervaren. De dialoog werkt verbindend. Gezamenlijk komen we tot een algemene mores, tot een uitspraak ‘dit vinden wij normaal’.

Dit vraagt dat we bij de ander aansluiten (vanuit het relativisme: met respect en vanuit gelijkwaardigheid), maar niet grenzeloos (vanuit het absolutisme: ik heb waarden en die zijn belangrijk voor mij). Het dynamische perspectief verbindt de paradox van het relativisme en het absolutisme. De algemene (universele, cultuur overstijgende) waarden zijn het uitgangspunt, en de eigenheid van verschillende individuen en de specifiekheid van een situatie geven de bandbreedte om binnen te handelen.

Jitske Kramer, 2011, Drie cultuur ismes: relativisme, absolutisme en pluralisme – Diversiteit en Verandering.

Encyclopedia of —isms

R

Relativisme (Cultuur)

Cultuurrelativisme: morele verlamming. Als tegenreactie op het absolutisme staat het relativisme, waarbij het belangrijk is het oordeel over een ander uit te stellen. Anders is anders, niet per definitie beter of slechter. Elke cultuur heeft haar eigen logica, verschillen moeten gerespecteerd worden en culturen kun je alleen van binnenuit leren kennen. Dit zijn uitgangspunten die maken dat mensen vanuit gelijkwaardigheid met elkaar om kunnen gaan. Integreren (met behoud van eigen identiteit) staat hierbij centraal in het samenleven en werken.

Het relativisme is helaas vaak doorgeschoten in een denken waarin er geen ruimte is voor kritiek op de ander (‘want dat is zijn cultuur’). Mensen kunnen zich achter hun ‘cultuur’ verschuilen alsof ze geen invloed hebben op hun gedrag. Culturele verschillen worden hierbij als een verklaringsmodel gebruikt. Bij het benoemen van verschillen  is voorzichtigheid geboden, omdat je anders wellicht als intolerant wordt bestempeld. Hoewel de uitgangspunten prachtig zijn (respect & gelijkheid) brengt het relativisme een morele verlamming. Want wiens manier is nu eigenlijk de beste? En mogen we daar een discussie over hebben?

Jitske Kramer, 2011, Drie cultuur ismes: relativisme, absolutisme en pluralisme – Diversiteit en Verandering.

A

Encyclopedia of —isms

Absolutisme (cultuur)

Cultuurabsolutisme: anders is minder. Een visie op cultuur die er vanuit gaat dat elke cultuur zijn eigen waarden en normen systeem heeft. En de eigen cultuur ziet men als superieur, zonder een grijntje relativeringsvermogen. Dit resulteert in starre denkbeelden, machtsvertoon en druk op anderen om te assimileren. Ten tijden van het kolonialisme kwam dit duidelijk tot uiting: de overheerser had een superieure cultuur en was zo vriendelijk deze naar de onderontwikkelde mens te brengen. In het politieke debat van vandaag wordt gezegd dat we uit moeten gaan van ‘onze Nederlandse waarden en normen’.

Jitske Kramer, 14 juli 2011, Drie cultuur ismes: relativisme, absolutisme en pluralisme – Diversiteit en Verandering.

Huey's Re-Mix

Re-mix

Huey’s Re-Mix 1992: Chuck D.

1555424_626443787429368_324912157_n Chuck D of Public Enemy, SPIN magazine – October 1992

Blackbook

War is Over (If you want it)

On 15th December, 1969 billboards with the inscription “WAR IS OVER! IF YOU WANT IT Happy Christmas from John & Yoko” were placed in 11 cities worldwide.

[+]

Re-mix

I am a Man -Remix

Huey's Re-Mix

Re-mix

Huey’s Re-mix 2013: Jennifer Moon

Jennifer Moon, There Is Nothing Left but Freedom, detail of You Can Kill My Body, but You Can’t Kill My Soul, 2013

[+]

Encyclopedia of —isms

R

Re-mix

Remix

A re-edit is a new version made by cutting-up and splicing together chunks of the original song in a different order, usually using a tape recorder, a razor blade and some sticky tape.[…]If you think of re-editing as making a patchwork version, then remixing is where you actually separate the individual sonic fibres of a song and weave them back into a new piece of musical fabric.
from the book “Last Night a DJ saved my Life”, p 192-193

A remix may also refer to a non-linear re-interpretation of a given work or media other than audio such as a hybridizing process combining fragments of various works. The process of combining and re-contextualizing will often produce unique results independent of the intentions and vision of the original designer/artist. Thus the concept of a remix can be applied to visual or video arts, and even things farther afield.
https://en.wikipedia.org/wiki/Remix

A remix in art often takes multiple perspectives upon the same theme. An artist takes an original work of art and adds their own take on the piece creating something completely different while still leaving traces of the original work. It is essentially a reworked abstraction of the original work while still holding remnants of the original piece while still letting the true meanings of the original piece shine through.
https://en.wikipedia.org/wiki/Remix#Remix_in_art

Remix culture, sometimes read-write culture, is a society that allows and encourages derivative works by combining or editing existing materials to produce a new creative work or product.
https://en.wikipedia.org/wiki/Remix_culture

Re-mix

RIP: a remix manifesto

1. culture always builds on the past

2. the past always tries to control the future

3. our futures is becoming less free

4. to build free society you must limit the control of the past

from: RIP: a remix manifesto

Huey's Re-Mix

Re-mix

Huey’s Re-mix 2004: Sam Durant

11_proposalformonumenttohueynewton Sam Durant – Proposal for Monument to Huey Newton at Alameda County Courthouse, Oakland, CA., 2004 Bronze, stainless steel, concrete; 58″ x 48″ x 48″

Huey's Re-Mix

Re-mix

Huey’s Re-mix 2003: Missy Elliott

Huey's Re-Mix

Re-mix

Huey’s Re-Mix 1979: Uncle Jam a.k.a. George Clinton

UncleGeorge-IMG_2454 Uncle Jam Wants You, cover photo (by Diem M. Jones) and artwork (by Pedro Bell), 1979

[+]