Visual Identity Politics and Remix Society
GloriaWekker

A

Encyclopedia of —isms

Archive and Cultural Archive

Found on Instagram of Black Cultural Archives

[+]

21C Mythologies

Identity politics

Gelijkheidsbeginsel vs diversiteitsideaal

“De positie die Valkenberg inneemt gaat verder dan een ‘blinde vlek’ hebben voor ongelijkheid, ontkennen van institutioneel racisme en het bewustzijn dat we in een klassenmaatschappij leven. Deze positie is, door de teloorgang van het Nederlandse onderwijs aan de opkomst van diversiteit te verbinden, racistisch in zijn kern.”
— Mark Mulder

[+]

Encyclopedia of —isms

I

Intersectionality

Intersectionality is ‘a mode of thinking that intersects identities and systems of social oppression and domination’.

[+]