Visual Identity Politics and Remix Society
Readingstuff

Reading stuff

Visual Remix Strategies

Theory of Re-mix: a reading list

After Magritte. La Clef des songes (The Interpretation of Dreams). Brussels, 1935

[+]

Black Panther Party

A timeline of the Black Panther Party (1966-1982)

“On May 2, 1967, thirty armed Panthers […] went to the Californian State Capitol in Sacramento to protest the Mumford Act, that repealed a law allowing public carrying of loaded firearms. The Black Panther Party burst upon America’s consciousness when media from all over the world covered this protest” (Shames 2016, 27)

[+]

Reading stuff

Research in Art & Design: Sources & References

3 types of research - C. Frayling 1993/94

[+]

Reading stuff

John Berger’s Ways of Seeing #4 (1972)

Blackbook

Reading stuff

The ABC’s of DADA

Black Panther Party

‘The Art of the Black Panthers’: Revolutionary designer Emory Douglas — Dangerous Minds

Reading stuff

Racism A History — BBC4

Racism A History — BBC4

[+]

Reading stuff

Drie prikkels om overzee te gaan — Roofstaat

  1. God: geloofsijver. Het woord brengen bij de wilden en zo beschaving brengen.

  2. Goud: grondstoffen, specerijen, slaven,…

  3. Erotiek en exotiek: “juist omdat de ‘wilden’ de remmingen van de beschaving nog niet kenden waren zij tegelijkertijd gevaarlijk en verleidelijk

—Vanvught, 2016, p. 30

[+]

H

Reading stuff

Hermeneutiek

Hermeneutiek onderzoekt de voorwaarden waaronder het verstaan van (de betekenis van) menselijke uitingen mogelijk is.
—Van den Bersselaar, 2011, p104

[+]

Reading stuff

2014.10.28: Lecture Zihni Özdil on Institutional Racism

Poster for the lecture on Institutional Racism by Zihni Özdil.

[+]

Reading stuff

Nederlandse kunstinstellingen en etnocentrisme (Metropolis M)

De Nederlandse kunstwereld word gedomineerd door het ‘egocentrisme en het dominante, westerse etnocentrisme’.
— Meta Knol in 2006

[+]

A

Encyclopedia of —isms

Reading stuff

Afrofuturism (Black to the future)

Afrofuturism is a “Speculative fiction that treats African-American themes and addresses African-American concerns in the context of twentieth-century technoculture—and, more generally, African American signification that appropriates images of technology and a prothetically enhanced future”.
— Mark Dery, 1994, p 180

[+]

Institutional Racism

Reading stuff

Lex Bohlmeijer – in gesprek met Zihni Özdil

“Religie, politiek, kunst en kunst, de wetenschap, […], dat was allemaal een culturele productie bedoelt om ‘de Ander’ als minder te doen laten overkomen. En dat heeft vandaag de dag nog steeds een heel diepe uitwerking.”

[+]