TheNetherlands

1001 streams of whiteness

Nieuwe helden

“in een ander type samenleving, zou je dus met nieuwe helden moeten komen die andere functies hebben in de samenleving. Niet alleen ‘het veroveren’, maar ook ‘hoe leef je samen’.” —Valika Smeulders

[+]

Identity politics

Mythologies

Gelijkheidsbeginsel vs diversiteitsideaal

De positie die Valkenberg inneemt gaat verder dan een ‘blinde vlek’ hebben voor ongelijkheid, ontkennen van institutioneel racisme en het bewustzijn dat we in een klassenmaatschappij leven. Deze positie is, door de teloorgang van het Nederlandse onderwijs aan de opkomst van diversiteit te verbinden, racistisch in zijn kern.

[+]

Blackbook

Relation Art & Loneliness

“Concerning the relation art-loneliness: seems like a cliche. All art, one could argue, is an attempt to get in contact, al though not always conscious or explicit.” — Stefan Kuijper

[+]

Stereotypes

Johan Derksen’s Moroccan problem in Dutch soccer

Stereotypes

Johan Derksen’s problem with Moroccan

‘Er zijn heel wat clubs naar de klote gegaan omdat ze toevallig het veld hebben liggen bij een wijk waar veel Marokkaanse gezinnen wonen. Dan krijgen Marokkaanse jongens de overhand in de selectie, dat functioneert haast nergens.’ — Johan Derksen in Voetbal Inside

[+]

Institutional Racism

Samsom en Spekman niet vervolgd — VK

IMG_6385 “Marokkanen die niet willen deugen, moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen” — H. Spekman

Blackbook

NOS 65 jaar Molukkers in Nederland—npo.nl

In 1951 kwamen de eerste van ruim 12.000 Molukkers aan in Rotterdam. Niet tijdelijk, maar permanent. Vier generaties komen aan het woord.

npo.nl

Reading stuff

De toon is gezet… — Roofstaat

“Nederlanders deden met andere Europeanen gedurende vier eeuwen massaal en naar hartelust mee aan de vermenging van de wereldbevolking. Vanaf ongeveer 1600 gingen zij tijdelijk of voorgoed overzee en maakten kindjes met vrouwen met een andere huidskleur op alle continenten, terwijl die vrouwen niet welkom waren in Nederland. Tegenwoordig worstelen autochtonen met het feit dat steeds meer mensen met voorouders afkomstig uit de hele wereld in hun steden en dorpen dicht bij elkaar leven. En bijna algemeen lijken de eeuwen van de Europese overheersing overzee vergeten”
Eerste alinea van Roofstaat (2016) van Ewald Vanvugt

 

5 categories

Incomplete timeline of human classification

2015 — Five tribes of youth in Amsterdam

1. Creatives
2. Fraturnity members
3. Ajax-fans
4. HipHop-fans
5. Foreign students

Design by Núria Arbonés Aran, cultural scientist

[+]

Blackbook

Big Fun In The Big Town – Dutch TV Hip Hop Doc (1986) – YouTube


Big Fun In The Big Town – Dutch TV Hip Hop Doc (1986)

Stereotypes

White people

Curacoa’s Macamba

“Macamba’s in het algemeen zijn vreemdelingen, vooral hollanders die pas uit patria zijn gekomen […] “Macamba is de scheldnaam voor volbloed Hollanders en beteekent […] moddervoet.” — M.D. Latour

[+]

Race-ism

Documentaire: Sombra mi Kolo.


Wat betekenen huidskleur en ras vandaag de dag? Antropologe Angela Roe gaat op zoek naar een antwoord. Tijdens haar road trip door de wijken Barber, Seru Fortuna, Otrobanda, Janwé en Spaanse Water vertellen dertig Curaçaoënaars hun verhaal.

Het doel van de documentaire Sombra di Koló is het doorbreken van het taboe op de onderwerpen “kleur” en “ras,” en het op gang brengen van een constructieve nationale dialoog over een onderwerp dat ons allen beïnvloedt. Want iedereen heeft een kleur, en iedereen heeft een verhaal.

WarWaru | The Warwarú ImageNation Foundation.

1001 streams of whiteness

Institutional Racism

‘Als witte Nederlander heb je bepaalde privileges’

“Uiteindelijk is de bottom line van veel racisme in Nederland segregatie. Onbekend maakt onbemind. Nederland heeft een ‘de facto apartheidsstelsel’, zoals beschreven in een rapport van Binnenlandse Zaken (Polarisatie en radicalisering in Nederland 2009, p.53). Maar dát mag je dan weer niet zeggen. Links heeft niks geleerd van het falen van het ‘multiculturalisme’, een beleid dat in de praktijk neerkwam op het jarenlang faciliteren van segregatie. De term ‘racisme’ veroorzaakt kortsluiting bij zowel de linkse als de rechtse kerk. ‘Als je dat woord gebruikt, reproduceer je het’, is onder meer de kritiek. Alsof het vanzelf zal verdwijnen als we het woord niet gebruiken. De afgelopen tien jaar werd ‘het benoemen van problemen’ een mantra in Nederland. Maar zodra je racisme wilde benoemen, werd je met wezenloze frames monddood gemaakt. Van ‘je neemt een slachtofferrol aan’ tot ‘racisme is een Amerikaans concept’. Het is in Nederland hoog tijd voor een scherp, breed en inhoudelijk racismedebat. Laten we de Nederlanders die de discussie over het institutioneel racisme in dit land willen aangaan daarom niet langer wegzetten als ‘zeurpieten’ of ‘radicalen’.” (Zihni Özdil in De Volkskrant dd 29 november 2013)

Is Nederland racistisch? ‘Als witte Nederlander heb je bepaalde privileges’ | Pro & Contra | de Volkskrant.

Reading stuff

Nederlandse kunstinstellingen en etnocentrisme (Metropolis M)

“In 2006 schreven Meta Knol, Edwin Jacobs en Stijn Huijts het manifest Naar een mondig museum. Hierin gaven zij aan dat de Nederlandse kunstwereld werd gedomineerd door het ‘egocentrisme en het dominante, westerse etnocentrisme’. Acht jaar later, geeft Meta Knol[…] nu directeur van De Lakenhal, aan dat ‘er zich een steeds beter besef ontwikkelt dat de gevolgen van globalisering in de kunsten onontkoombaar zijn. Het is een feit dat veel Nederlandse kunstinstellingen die boot al lang hebben gemist, en dat op dit terrein een stevige inhaalslag nodig is’.
Metropolis M » Features » Zwart of wit.