counternarrative

Blackbook

NOS 65 jaar Molukkers in Nederland—npo.nl

In 1951 kwamen de eerste van ruim 12.000 Molukkers aan in Rotterdam. Niet tijdelijk, maar permanent. Vier generaties komen aan het woord.

npo.nl

Blackbook

Australië is helemaal niet ontdekt — VK

“Bij al die campagnes gaat het een roep voor gelijke kansen en meer diversiteit aan universiteiten gepaard met pogingen het ‘foute’ verleden te kuisen. Critici spreken van slachtofferdenken. ‘Geschiedenis is geen therapie.’ En zeker geen ‘goed-slecht- allegorie’ zoals de Britse historica Cheryl Hudson schreef” — 2016.03.31-vk-p14

Gaat het zoeken naar een ‘counter-narrative’ over het kuisen van de geschiedenis? En is geschiedenis niet juist een therapeutische bezigheid waarin de overwinnaar’s gruwelijkheden tot heldendaden gemaakt worden?

Reading stuff

Drie prikkels om overzee te gaan — Roofstaat

  1. God: geloofsijver. Het woord brengen bij de wilden en zo beschaving brengen.
  2. Goud: grondstoffen, specerijen, slaven,…
  3. Erotiek en exotiek: “juist omdat de ‘wilden’ de remmingen van de beschaving nog niet kenden waren zij tegelijkertijd gevaarlijk en verleidelijk” (Vanvught, 2016, P 30)

Reading stuff

De toon is gezet… — Roofstaat

“Nederlanders deden met andere Europeanen gedurende vier eeuwen massaal en naar hartelust mee aan de vermenging van de wereldbevolking. Vanaf ongeveer 1600 gingen zij tijdelijk of voorgoed overzee en maakten kindjes met vrouwen met een andere huidskleur op alle continenten, terwijl die vrouwen niet welkom waren in Nederland. Tegenwoordig worstelen autochtonen met het feit dat steeds meer mensen met voorouders afkomstig uit de hele wereld in hun steden en dorpen dicht bij elkaar leven. En bijna algemeen lijken de eeuwen van de Europese overheersing overzee vergeten”
Eerste alinea van Roofstaat (2016) van Ewald Vanvugt