Europe

Reading stuff

Drie prikkels om overzee te gaan — Roofstaat

  1. God: geloofsijver. Het woord brengen bij de wilden en zo beschaving brengen.

  2. Goud: grondstoffen, specerijen, slaven,…

  3. Erotiek en exotiek: “juist omdat de ‘wilden’ de remmingen van de beschaving nog niet kenden waren zij tegelijkertijd gevaarlijk en verleidelijk

—Vanvught, 2016, p. 30

[+]

Blackbook

European Colonial Empires from 1492-2008

European Colonial Empires from 1492-2008

[+]

5 categories

Incomplete timeline of human classification

1880 — Menschenrassen

published by Brockhaus' Conversations-Lexikon

[+]