Visual Identity Politics and Remix Society
jazz

Blackbook

Dizzy Gillespie for President

1001 streams of blackness

C

Encyclopedia of —isms

Creolization

Originally associated with cultural mixtures of African, European, and indigenous ancestry, today, creolization refers to this mixture of different people and different cultures that merge to become one.

[+]

Encyclopedia of —isms

N

Stereotypes

‘Negrophilia’

“Een flink deel van [de tentoonstelling] Black is beautiful is gewijd aan Negrophilia – liefde voor de zwarte cultuur – die in de jaren twintig in Parijs ontstond en later ook in Nederland werd opgepikt. ”
— De Volkskrant

[+]