A

Search

A

Encyclopedia of —isms

Archive (Cultural)

a concept of Edward Said which “foregrounds the centrality of imperialisme to Western culture. The cultural archive has influenced historical cultural configurations and current dominant and cherished self-representations and culture.” —Gloria Wekker

[+]

A

Encyclopedia of —isms

Absolutisme (cultuur)

Cultuurabsolutisme: anders is minder. Een visie op cultuur die er vanuit gaat dat elke cultuur zijn eigen waarden en normen systeem heeft. En de eigen cultuur ziet men als superieur, zonder een grijntje relativeringsvermogen. Dit resulteert in starre denkbeelden, machtsvertoon en druk op anderen om te assimileren. Ten tijden van het kolonialisme kwam dit duidelijk tot uiting: de overheerser had een superieure cultuur en was zo vriendelijk deze naar de onderontwikkelde mens te brengen. In het politieke debat van vandaag wordt gezegd dat we uit moeten gaan van ‘onze Nederlandse waarden en normen’.

Jitske Kramer, 14 juli 2011, Drie cultuur ismes: relativisme, absolutisme en pluralisme – Diversiteit en Verandering.